LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


СТАТУСИ - УНГ

 • Тимпаноскопия - ДЯСНО УХО:

  • Данни за гноен отит
  • Нормално състояние след поставяне на шънт
  • Норма
  • Перфорация на тъпанчевата мембрана
  • Данни за серозен отит
  • Атрезия на външния слухов проход
  • Патология след поставяне на шънт
  • Данни за адхезивен отит

 • Тимпаноскопия - ЛЯВО УХО:

  • Норма
  • Данни за гноен отит
  • Данни за серозен отит
  • Нормално състояние след поставяне на шънт
  • Атрезия на външния слухов проход
  • Данни за адхезивен отит
  • Патология след поставяне на шънт
  • Перфорация на тъпанчевата мембрана

 • Тимпанометрия - ДЯСНО УХО:

  • Тимпанограма Тип A
  • Тимпанограма Тип C
  • Тимпанограма Тип B

 • Тимпанометрия - ЛЯВО УХО:

  • Тимпанограма Тип C
  • Тимпанограма Тип A
  • Тимпанограма Тип B

 • Аудиограма - ДЯСНО УХО:

  • Силно намален слух (от +70 до +90 dB)
  • Друг тип намален слух (да се опише в коментар)
  • Норма (от -10 до +20 dB)
  • Несигурни данни от аудиограмата
  • Умерено намален слух (от +20 до +40 dB)
  • Средно намален слух (от +20 до +70 dB)

 • Аудиограма – ЛЯВО УХО:

  • Несигурни данни от аудиограмата
  • Умерено намален слух (от +20 до +40 dB)
  • Силно намален слух (от +70 до +90 dB)
  • Норма (от -10 до +20 dB)
  • Друг тип намален слух (да се опише в коментар)
  • Средно намален слух (от +20 до +70 dB)

 • Евокирани слухови потенциали

  • Норма
  • Да
  • Не
  • Патология

 • Придружаващи заболявания:

  • Остър максиларен синузит отдясно
  • Фаринготонзилит
  • Остър пансинуит
  • Хроничен пансинуит
  • Хроничен максиларен синузит отдясно
  • Аденоидна вегетация
  • Аденоидна вегетация
  • Хроничен тонзилит
  • Ринотонзилит
  • Хроничен максиларен синузит отдясно
  • Остър двустранен синузит
  • Остър тонзилит
  • Остър максиларен синузит отляво
  • Хроничен максиларен синузит отляво

 • Попълнена анкета за ранен скрининг за глухота

  • Изисква преглед от УНГ специалист според данните от анкетата
  • Не
  • Да


ТЕРАПИИ - УНГ

 • Премахване на шънтове

  • Отляво
  • Отдясно

 • Парацентеза в ЛЯВО

  • Без тимпаностомия (шънт)
  • С тимпаностомия (шънт)

 • Парацентеза в ДЯСНО

  • Без тимпаностомия (шънт)
  • С тимпаностомия (шънт)

 • Тимпанопластика 

  • Едностранно в ДЯСНО
  • Едностранно в ДЯСНО

 • Консервативно лечение

  • Не
  • Да /опишете в коментар/

 • Тонзилектомия

  • Тонзилектомия на носна тонзила- Аденектомия
  • Тонзилектомия на небни тонзили