LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1449

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1097
С други лицеви аномалии - 242
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 64
Общ брой пациенти към дата 12.5.2021 г. - 1279