LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1687

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1295
С други лицеви аномалии - 328
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 117
Общ брой пациенти към дата 5.3.2024 г. - 1513