LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1596

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1223
С други лицеви аномалии - 296
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 92
Общ брой пациенти към дата 3.2.2023 г. - 1434