LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1552

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1175
С други лицеви аномалии - 275
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 79
Общ брой пациенти към дата 19.5.2022 г. - 1377