LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1583

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1201
С други лицеви аномалии - 285
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 85
Общ брой пациенти към дата 29.9.2022 г. - 1408