LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1609

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1235
С други лицеви аномалии - 297
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 94
Общ брой пациенти към дата 20.3.2023 г. - 1445