LogoESFA

ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ ЗА ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ

+359 898 421 418

info@emrfa.org


Брой потребители - 1699

Пациенти

С вродени цепнатини на устната и небцето - 1304
С други лицеви аномалии - 332
Със съчетание на цепнатини и други лицеви аномалии - 119
Общ брой пациенти към дата 14.4.2024 г. - 1525